Home>

The screenshot of the running effect is as follows:

The specific code is as follows:

<html>
<head>
<title>Non-refreshing multi-level context menu of provinces, cities and counties nationwide</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
<style>
body, select
{
 font-size:9pt;
 font-family:verdana;
}
a
{
 color:red;
 text-decoration:none;
}
a:hover {
 text-decoration:underline;
}
</style>
<script language="javascript">
<!-
function dsy ()
{
 this.items=();
}
dsy.prototype.add=function (id, iarray)
{
 this.items [id]=iarray;
}
dsy.prototype.exists=function (id)
{
 if (typeof (this.items [id]) == "undefined") return false;
 return true;
}
function change (v) {
 var str="0";
 for (i=0;i<v;i ++) {str +=("_" + (document.getelementbyid (s [i]). selectedindex-1));};
 var ss=document.getelementbyid (s [v]);
 with (ss) {
 length=0;
 options [0]=new option (opt0 [v], opt0 [v]);
 if (v&&document.getelementbyid (s [v-1]). selectedindex>0 ||! v)
 {
  if (dsy.exists (str)) {
  ar=dsy.items [str];
  for (i=0;i<ar.length;i ++) options [length]=new option (ar [i], ar [i]);
  if (v) options [1] .selected=true;
  }
 }
 if (++ v<s.length) {change (v);}
 }
}
var dsy=new dsy ();
dsy.add ("0", ["Anhui", "Beijing", "Fujian", "Gansu", "Guangdong", "Guangxi", "Guizhou", "Hainan", "Henan", " "Heilongjiang", "Hubei", "Hunan", "Jilin", "Jiangsu", "Jiangxi", "Liaoning", "Inner Mongolia", "Ningxia", "Qinghai", "Shandong", "Shanxi", "Shaanxi" , "Shanghai", "Sichuan", "Tianjin", "Tibet", "Xinjiang", "Yunnan", "Zhejiang", "Chongqing"]);
dsy.add ("0_0", ["Anqing", "Bengbu", "Chao Lake", "Chizhou", "Quzhou", "Fuyang", "Hefei", "Huaibei", "Huainan", "Huangshan", " "Lu'an", "Ma'anshan", "Suzhou", "Tongling", "Wuhu", "Xuancheng", "Luzhou"]);
dsy.add ("0_0_0", ["Anqing City", "Huaining County", "Qianshan County", "Su Song County", "Taihu County", "Tongcheng City", "Wangjiang County", "Yuexi County "," Zongyang County "]);
dsy.add ("0_0_1", ["Bengbu City", "Guzhen County", "Huaiyuan County", "Wuhe County"]);
dsy.add ("0_0_2", ["Chaohu City", "Hanshan County", "He County", "Lujiang County", "Wuwei County"]);
dsy.add ("0_0_3", ["Chizhou City", "Dongzhi County", "Qingyang County", "Shitai County"]);
dsy.add ("0_0_4", ["Shengzhou", "Dingyuan County", "Fengyang County", "Lai'an County", "Mingguang City", "Quanjiao County", "Tianchang City"]);
dsy.add ("0_0_5", ["Funan County", "Fuyang City", "Jieshou City", "Linquan County", "Taihe County", "Yingshang County"]);
dsy.add ("0_0_6", ["Changfeng County", "Feidong County", "Feixi County"]);
dsy.add ("0_0_7", ["Huaibei City", "Luxi County"]);
dsy.add ("0_0_8", ["Fengtai County", "Huainan City"]);
dsy.add ("0_0_9", ["Huangshan City", "Qimen County", "Xiuning County", "Xi County", "Xi County"]);
dsy.add ("0_0_10", ["Huoqiu County", "Huoshan County", "Jinzhai County", "Liu'an City", "Shou County", "Shucheng County"]);
dsy.add ("0_0_11", ["Dangtu County", "Maanshan City"]);
dsy.add ("0_0_12", ["Lingbi County", "Suzhou City", "Xiao County", "Si County", "Sheshan County"]);
dsy.add ("0_0_13", ["Tongling City", "Tongling County"]);
dsy.add ("0_0_14", ["Fanchang County", "Nanling County", "Wuhu City", "Wuhu County"]);
dsy.add ("0_0_15", ["Guangde County", "Jixi County", "Langxi County", "Ningguo City", "Xuancheng City", "Xian County", "Jingde County"]);
dsy.add ("0_0_16", ["Lixin County", "Mengcheng County", "Guoyang County", "Quzhou City"]);
dsy.add ("0_1", ["Beijing"]);
dsy.add ("0_1_0", ["Beijing", "Miyun County", "Yanqing County"]);
dsy.add ("0_2", ["Fuzhou", "Longyan", "Nanping", "Ningde", "Putian", "Quanzhou", "Sanming", "Xiamen", "Zhangzhou"]);
dsy.add ("0_2_0", ["Changle City", "Fuqing City", "Fuzhou City", "Lianjiang County", "Luoyuan County", "Minhou County", "Minqing County", "Ping Tan County "," Yongtai County "]);
dsy.add ("0_2_1", ["Changting County", "Liancheng County", "Longyan City", "Shanghang County", "Wuping County", "Yongding County", "Zhangping City"]);
dsy.add ("0_2_2", ["Gloss County", "Jianyang City", "Jianyang City", "Nanping City", "Pucheng County", "Shaowu City", "Shunchang County", "Songxi County "," Wuyishan City "," Zhenghe County "]);
dsy.add ("0_2_3", ["Fu'an City", "Fuding City", "Gutian County", "Ningde City", "Pingnan County", "Shouning County", "Xiapu County", "Zhouning County" , "Zherong County"]);
dsy.add ("0_2_4", ["Putian City", "Xianyou County"]);
dsy.add ("0_2_5", ["Anxi County", "Dehua County", "Hui'an County", "Kinmen County", "Jinjiang City", "Nan'an City", "Quanzhou City", "Shishi City", "Yongchun County"]);
dsy.add ("0_2_6", ["Datian County", "Jianning County", "Jianle County", "Mingxi County", "Ninghua County", "Qingliu County", "Sanming City", "Sha County" , "Taining County", "Yong'an City", "Youxi County"]);
dsy.add ("0_2_7", ["Xiamen"]);
dsy.add ("0_2_8", ["Changtai County", "Dongshan County", "Hua'an County", "Longhai City", "Nanjing County", "Pinghe County", "Yunxiao County", "Zhangpu County "," Zhangzhou city "," Zhao'an county "]);
dsy.add ("0_3", ["Silver", "Dingxi", "Gannan Tibetan Autonomous Prefecture", "Jiayuguan", "Jinchang", "Jiuquan", "Lanzhou", "Linxia Hui Autonomous Prefecture", "Longnan", " "Pingliang", "Qingyang", "Tianshui", "Wuwei", "Zhangye"]);
dsy.add ("0_3_0", ["Baiyin City", "Huining County", "Jingtai County", "Jingyuan County"]);
dsy.add ("0_3_1", ["Dingxi County", "Linqu County", "Longxi County", "Tongwei County", "Weiyuan County", "Zhang County", "Xin County"]);
dsy.add ("0_3_2", ["Diebu County", "Cooperative City", "Lintan County", "Luqu County", "Maqu County", "Xiahe County", "Zhouqu County", " Zhuoni County "]);
dsy.add ("0_3_3", ["Jiayuguan City"]);
dsy.add ("0_3_4", ["Jinchang City", "Yongchang County"]);
dsy.add ("0_3_5", ["Aksei Kazakh Autonomous County", "Anxi County", "Dunhuang City", "Jinta County", "Jiuquan City", "Subei Mongolia Autonomous County", "Yumen City "]);
dsy.add ("0_3_6", ["Lanlan County", "Lanzhou City", "Yongdeng County", "Yuzhong County"]);
dsy.add ("0_3_7", ["Dongxiang Autonomous County", "Guanghe County", "Hezheng County", "Jishishan Baoan Dongxiang Salar Autonomous County", "Kangle County", "Linxia City", " Linxia County "," Yongjing County "]);
dsy.add ("0_3_8", ["Chengxian", "Huixian", "Kangxian", "Lixian", "Liangdang County", "Wenxian", "Wudu County", "Xihe County "," Dangchang County "]);
dsy.add ("0_3_9", ["Chongxin County", "Huating County", "Jingning County", "Lingtai County", "Pingliang City", "Zhuanglang County", "Xichuan County"]);
dsy.add ("0_3_10", ["Heshui County", "Huachi County", "Huan County", "Ning County", "Qingcheng County", "Qingyang City", "Zhenyuan County", "Zheng Ning County "]);
dsy.add ("0_3_11", ["Gangu County", "Qin'an County", "Qingshui County", "Tianshui City", "Wushan County", "Zhangjiachuan Hui Autonomous County"]);
dsy.add ("0_3_12", ["Gulang County", "Minqin County", "Tianzhu Tibetan Autonomous County", "Wuwei City"]);
dsy.add ("0_3_13", ["Gaotai County", "Linze County", "Minle County", "Shandan County", "Sunan Yugu Autonomous County", "Zhangye City"]);
dsy.add ("0_4", ["Chaozhou", "Dongguan", "Foshan", "Guangzhou", "Heyuan", "Huizhou", "Jiangmen", "Jieyang", "Maoming", "Meizhou", " "Qingyuan", "Shantou", "Shantou", "Shaoguan", "Shenzhen", "Yangjiang", "Yunfu", "Zhanjiang", "Zhaoqing", "Zhongshan", "Zhuhai"]);
dsy.add ("0_4_0", ["Chao'an County", "Chaozhou City", "Raoping County"]);
dsy.add ("0_4_1", ["Dongguan City"]);
dsy.add ("0_4_2", ["Foshan"]);
dsy.add ("0_4_3", ["Conghua City", "Guangzhou City", "Zengcheng"]);
dsy.add ("0_4_4", ["Dongyuan County", "Heping County", "Heyuan City", "Lianping County", "Longchuan County", "Zijin County"]);
dsy.add ("0_4_5", ["Bo Luo County", "Huidong County", "Huiyang City", "Huizhou City", "Longmen County"]);
dsy.add ("0_4_6", ["Enping City", "Heshan City", "Jiangmen City", "Kaiping City", "Taishan City"]);
dsy.add ("0_4_7", ["Huilai County", "Jiedong County", "Jiexi County", "Jieyang City", "Puning City"]);
dsy.add ("0_4_8", ["Dianbai County", "Gaozhou City", "Huazhou City", "Maoming City", "Xinyi City"]);
dsy.add ("0_4_9", ["Dapu County", "Fengshun County", "Jiaoling County", "Mei County", "Meizhou", "Pingyuan County", "Wuhua County", "Xing Ningshi "]);
dsy.add ("0_4_10", ["Fogang County", "Liannan Yao Autonomous County", "Lianshan Zhuang Yao Autonomous County", "Lianzhou", "Qingyuan County", "Qingyuan City", "Yangshan County "," Yingde City "]);
dsy.add ("0_4_11", ["Chaoyang City", "Chenghai City", "Nan'ao County", "Shantou City"]);
dsy.add ("0_4_12", ["Haifeng County", "Lufeng City", "Luhe County", "Shantou City"]);
dsy.add ("0_4_13", ["Lechang City", "Nanxiong City", "Qujiang County", "Renhua County", "Ruyuan Yao Autonomous County", "Shaoguan City", "Shixing County" , "Wengyuan County", "Xinfeng County"]);
dsy.add ("0_4_14", ["Shenzhen"]);
dsy.add ("0_4_15", ["Yangchun City", "Yangdong County", "Yangjiang City", "Yangxi County"]);
dsy.add ("0_4_16", ["Luoding City", "Xinxing County", "Yunan County", "Yun'an County", "Yunfu City"]);
dsy.add ("0_4_17", ["Leizhou", "Lianjiang City", "Suixi County", "Wuchuan City", "Xuwen County", "Zhanjiang City"]);
dsy.add ("0_4_18", ["Deqing County", "Fengkai County", "Gaoyao City", "Guangning County", "Huaiji County", "Sihui City", "Zhaoqing City"]);
dsy.add ("0_4_19", ["Zhongshan City"]);
dsy.add ("0_4_20", ["Zhuhai City]]);
dsy.add ("0_5", ["Baise", "Beihai", "Chongzuo", "Fangchenggang", "Guilin", "Guigang", "Hechi", "Hezhou", "Guest", "Liuzhou", "Nanning", "Qinzhou", "Wuzhou", "Yulin"]);
dsy.add ("0_5_0", ["Baise City", "Debao County", "Jingxi County", "Leye County", "Lingyun County", "Longlin Ethnic Autonomous County", "Napo County" , "Pingguo County", "Tiandong County", "Tianlin County", "Tianyang County", "Xilin County"]);
dsy.add ("0_5_1", ["Beihai City", "Hepu County"]);
dsy.add ("0_5_2", ["Chongzuo City", "Daxin County", "Fusui County", "Longzhou County", "Ningming County", "Pingxiang City", "Tiandeng County" ]);
dsy.add ("0_5_3", ["Dongxing City", "Fangchenggang City", "Shangsi County"]);
dsy.add ("0_5_4", ["Gongcheng Yao Autonomous County", "Guanyang County", "Guilin City", "Lipu County", "Linggui County", "Lingchuan County", "Longsheng Nationalities Autonomous County "," Pingle County "," Quanzhou County "," Xing'an County "," Yangshuo County "," Yongfu County "," Ziyuan County "]);
dsy.add ("0_5_5", ["Guiping City", "Guigang City", "Pingnan County"]);
dsy.add ("0_5_6", ["Bama Yao Autonomous County", "Dahua Yao Autonomous County", "Donglan County", "Du'an Yao Autonomous County", "Fengshan County", "Hechi City", "Huanjiang Maonan Autonomous County "," Luocheng Gelao Autonomous County "," Nantan County "," Tian'e County "," Yizhou "]);
dsy.add ("0_5_7", ["Fuchuan Yao Autonomous County", "Hezhou City", "Zhaoping County", "Zhongshan County"]);
dsy.add ("0_5_8", ["Heshan City", "Jinxiu Yao Autonomous County", "Laibin City", "Wuxuan County", "Xiangzhou County", "Xincheng County"]);
dsy.add ("0_5_9", ["Liucheng County", "Liujiang County", "Liuzhou City", "Luzhai County", "Rong'an County", "Rongshui Miao Autonomous County", "Sanjiang Dong Autonomous County"]);
dsy.add ("0_5_10", ["Binyang County", "Heng County", "Long'an County", "Mashan County", "Nanning City", "Shanglin County", "Wuming County", "HarmoniousNing County "]);
dsy.add ("0_5_11", ["Lingshan County", "Pubei County", "Qinzhou"]);
dsy.add ("0_5_12", ["Cangwu County", "Mengshan County", "Teng County", "Wuzhou City", "Cenxi City"]);
dsy.add ("0_5_13", ["Beiliu City", "Bobai County", "Luchuan County", "Rong County", "Xingye County", "Yulin City"]);
dsy.add ("0_6", ["Anshun", "Bijie", "Guiyang", "Liupanshui", "Southeast Qianzhou Miao and Dong Autonomous Prefecture", "Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture", "Southwest Guizhou Buyi and Miao Autonomous Prefecture" , "Tongren", "Zunyi"]);
dsy.add ("0_6_0", ["Anshun City", "Guanling Buyi and Miao Autonomous County", "Pingba County", "Puding County", "Zhenning Buyi and Miao Autonomous County", "Ziyun Miao Buyi Autonomous County "]);
dsy.add ("0_6_1", ["Bijie City", "Dafang County", "Hezhang County", "Jinsha County", "Nayong County", "Qianxi County", "Weining Yi Hui Hui Miao Autonomous County" , "Zhijin County"]);
dsy.add ("0_6_2", ["Guiyang City", "Kaiyang County", "Qingzhen City", "Xi'an County", "Xiuwen County"]);
dsy.add ("0_6_3", ["Liupanshui City", "Liuzhi Special Zone", "Pan County", "Shuicheng County"]);
dsy.add ("0_6_4", ["Congjiang County", "Danzhai County", "Huangping County", "Jianhe County", "Jinping County", "Kaili City", "Leishan County", " Liping County "," Majiang County "," Sansui County "," Shibing County "," Taijiang County "," Tianzhu County "," Zhenyuan County "," Cengong County "," Rongjiang County " ]);
dsy.add ("0_6_5", ["Changshun County", "Duyun City", "Dushan County", "Fuquan City", "Guiding County", "Huishui County", "Libo County", "Longli County", "Luodian County", "Pingtang County", "Sandu Shui Autonomous County", "Zhao'an County"]);
dsy.add ("0_6_6", ["Anlong County", "Hengheng County", "Pu'an County", "Qinglong County", "Wangmo County", "Xingren County", "Xingyi City", "Zhenfeng County"]);
dsy.add ("0_6_7", ["Dejiang County", "Jiangkou County", "Shiqian County", "Sinan County", "Songtao Miao Autonomous County", "Tongren City", "Wanshan Special Economic Zone", " Yanhe Tujia Autonomous County "," Yinjiang Tujia Miao Autonomous County "," Yuping Dai Autonomous County "]);
dsy.add ("0_6_8", ["Chishui City", "Daozhen Gelao and Miao Autonomous County", "Fenggang County", "Renhuai City", "Suiyang County", "Tongzi County", "Wuchuan Gelao People Miao Autonomous County "," Xishui County "," Yuqing County "," Zheng'an County "," Zunyi City "," Zunyi County "," Meitan County "]);
dsy.add ("0_7", ["Baisha Li Autonomous County", "Baoting Li Miao Autonomous County", "Changjiang Li Autonomous County", "Chengmai County", "Ding'an County", "Oriental", "Haikou", "Le Dongli Autonomous County "," Lin Gao County "," Lingshui Li Autonomous County "," Qionghai "," Qiongzhong Li Miao Autonomous County "," Sanya "," Tunchang County "," Wanning "," Wenchang ", "Wuzhishan", "Quzhou"]);
dsy.add ("0_7_0", ["Baisha Li Autonomous County"]);
dsy.add ("0_7_1", ["Baoting Li and Miao Autonomous County"]);
dsy.add ("0_7_2", ["Changjiang Li Autonomous County"]);
dsy.add ("0_7_3", ["Chengmai County"]);
dsy.add ("0_7_4", ["Ding'an County"]);
dsy.add ("0_7_5", ["Oriental City"]);
dsy.add ("0_7_6", ["Haikou City]]);
dsy.add ("0_7_7", ["Ledong Li Autonomous County"]);
dsy.add ("0_7_8", ["Lingao County"]);
dsy.add ("0_7_9", ["Lingshui Li Autonomous County"]);
dsy.add ("0_7_10", ["Qionghai City]]);
dsy.add ("0_7_11", ["Qiongzhongli Miao Autonomous County"]);
dsy.add ("0_7_12", ["Sanya City"]);
dsy.add ("0_7_13", ["tunchang county"]);
dsy.add ("0_7_14", ["Wanning City]]);
dsy.add ("0_7_15", ["Wenchang City"]);
dsy.add ("0_7_16", ["Wuzhishan City]]);
dsy.add ("0_7_17", ["Quzhou"]);
dsy.add ("0_8", ["Baoding", "Cangzhou", "Chengde", "Handan", "Hengshui", "Langfang", "Qinhuangdao", "Shijiazhuang", "Tangshan", "Xingtai", " Zhangjiakou "]);
dsy.add ("0_8_0", ["Anguo City", "Anxin County", "Baoding City", "Boye County", "Dingxing County", "Dingzhou City", "Fuping County", " Gaobeidian City "," Gaoyang County "," Mancheng County "," Qingyuan County "," Quyang County "," Rongcheng County "," Shunping County "," Tang County "," Wangdu County ", "Xiong County", "Xu Shui County", "Yi County", "Xi County", "Wu Yuan County", "Shengzhou City", "Sheng County"]);
dsy.add ("0_8_1", ["Botou City", "Cang County", "Cangzhou City", "Dongguang County", "Haixing County", "Hejian City", "Huanghua City", "Meng Village Hui Autonomous County "," Nanpi County "," Qing County "," Renqiu City "," Suning County "," Wuqiao County "," Xian County "," Yanshan County "]);
dsy.add ("0_8_2", ["Chengde City", "Chengde County", "Fengning Manchu Autonomous County", "Kuancheng Manchu Autonomous County", "Longhua County", "Luanping County", "Pingquan County", "Weichang Manchu Mongolian Autonomous County", "Xinglong County"]);
dsy.add ("0_8_3", ["Cheng'an County", "Ci County", "Daming County", "Feixiang County", "Guan Tao County", "Guangping County", "Handan City", "Handan County "," Jize County "," Linzhang County "," Qiu County "," Qu Zhou County "," She County "," Wei County "," Wu'an City "," Yongnian County "]);
dsy.add ("0_8_4", ["Anping County", "Fucheng County", "Gucheng County", "Hengshui City", "Jizhou City", "Jing County", "Raoyang County", "Shenzhou City "," Wuqiang County "," Wuyi County "," Zaoqiang County "]);
dsy.add ("0_8_5", ["Bazhou", "Dachang Hui Autonomous County", "Dacheng County", "Gu'an County", "Langfang City", "Sanhe City", "Wen'an County", "Xianghe County "," Yongqing County "]);
dsy.add ("0_8_6", ["Changli County", "Funing County", "Lulong County", "Qinhuangdao City", "Qinglong Manchu Autonomous County"]);
dsy.add ("0_8_7", ["Gaoyi County", "Jinzhou City", "Jingxing County", "Lingshou County", "Luquan City", "Pingshan County", "Shenze County", " Shijiazhuang City, "Wuji County", "Xinji City", "Xinle City", "Xingtang County", "Yuanshi County", "Zanhuang County", "Zhao County", "Zhengding County", "WaraCity "," Luancheng County "]);
dsy.add ("0_8_8", ["Loting County", "Tongnan County", "Tong County", "Qian'an City", "Qianxi County", "Tanghai County", "Tangshan City", " Yutian County "," Zunhua City "]);
dsy.add ("0_8_9", ["Baixiang County", "Guangzong County", "Julu County", "Lincheng County", "Linxi County", "Longyao County", "Nangong City", "Nanhe County", "Neiqiu County", "Ningjin County", "Pingxiang County", "Qinghe County", "Ren County", "Shahe City", "Wei County", "Xinhe County", "Xingtai City", "Xingtai County"]);
dsy.add ("0_8_10", ["Chicheng County", "Chongli County", "Guyuan County", "Huai'an County", "Huailai County", "Kangbao County", "Shangyi County", " Wanquan County "," Wei County "," Xuanhua County "," Yangyuan County "," Zhangbei County "," Zhangjiakou City "," Zhulu County "]);
dsy.add ("0_9", ["Anyang", "Hebi", "Jiyuan", "Jiaozuo", "Kaifeng", "Luoyang", "Nanyang", "Pingdingshan", "Sanmenxia", "Shangqiu", " "Xinxiang", "Xinyang", "Xuchang", "Zhengzhou", "Zhoukou", "Zhumadian", "Luhe", "Liyang"]);
dsy.add ("0_9_0", ["Anyang City", "Anyang County", "Hua County", "Linzhou City", "Neihuang County", "Tangyin County"]);
dsy.add ("0_9_1", ["", "Hebi City", "Jun County", "Qi County"]);
dsy.add ("0_9_2", ["Jiyuan City"]);
dsy.add ("0_9_3", ["Boai County", "Jiaozuo City", "Mengzhou City", "Qinyang City", "Wen County", "Wuyi County", "Xiuwu County"]);
dsy.add ("0_9_4", ["Kaifeng City", "Kaifeng County", "Lankao County", "Tongxu County", "Weishi County", "Qi County"]);
dsy.add ("0_9_5", ["Luoning County", "Luoyang City", "Mengjin County", "Ruyang County", "Xin'an County", "Yichuan County", "Yiyang County", "Yanshi City "," Song County "," Luanchuan County "]);
dsy.add ("0_9_6", ["Dengzhou", "Fangcheng County", "Nanyang City", "Nanzhao County", "Neixiang County", "Sheqi County", "Tanghe County", " Tongbai County "," Xiaxia County "," Xinye County "," Zhenping County "," Xichuan County "]);
dsy.add ("0_9_7", ["Baofeng County", "Lushan County", "Pingdingshan City", "Ruzhou City", "Wugang City", "Ye County", "Ying County"]);
dsy.add ("0_9_8", ["Lingbao City", "Lushi County", "Sanmenxia City", "Shaan County", "Yima City", "Mianchi County"]);
dsy.add ("0_9_9", ["Minquan County", "Ningling County", "Shangqiu City", "Xiayi County", "Yongcheng City", "Yucheng County", "Yancheng County", "Suicounty"]);
dsy.add ("0_9_10", ["Changyuan County", "Fengqiu County", "Huixian City", "Yujia County", "Weihui City", "Xinxiang City", "Xinxiang County", " Yanjin County "," Yuanyang County "]);
dsy.add ("0_9_11", ["Gushi County", "Guangshan County", "Huaibin County", "Luoshan County", "Mall County", "Xi County", "Xin County", "Xinyang City "," Huangchuan County "]);
dsy.add ("0_9_12", ["Changge City", "Xiangcheng County", "Xuchang City", "Xuchang County", "Yuzhou City", "Liling County"]);
dsy.add ("0_9_13", ["Dengfeng City", "Gongyi City", "Xinmi City", "Xinzheng City", "Zhengzhou City", "Zhongmu County", "Liyang City"]);
dsy.add ("0_9_14", ["Dancheng County", "Fugou County", "Huaiyang County", "Luyi County", "Shangshui County", "Shenqiu County", "Taikang County" , "Xihua County", "Xiangcheng City", "Zhoukou City"]);
dsy.add ("0_9_15", ["Biyang County", "Pingyu County", "Qishan County", "Runan County", "Shangcai County", "Suiping County", "Xiping County", "Xincai County", "Zhengyang County", "Zhumadian City"]);
dsy.add ("0_9_16", ["Lintong County", "Wuyang County", "Licheng County", "Luohe City"]);
dsy.add ("0_9_17", ["Fan County", "Nanle County", "Qingfeng County", "Taiqian County", "Liyang City", "Liyang County"]);
dsy.add ("0_10", ["Daqing", "Daxinganling", "Harbin", "Hegang", "Heihe", "Jixi", "Jiamusi", "Mudanjiang", "Qiqihar "," Shuangyashan "," Suihua "," Yichun "]);
dsy.add ("0_10_0", ["Daqing City", "Durbert Mongolian Autonomous County", "Lindian County", "Zhaoyuan County", "Zhaozhou County"]);
dsy.add ("0_10_1", ["Huma County", "Mohe County", "Tahe County"]);
dsy.add ("0_10_2", ["Acheng", "Bayan County", "Bin County", "Fangzheng County", "Harbin City", "Hulan County", "Mulan County", "Shangzhi City" , "Shuangcheng", "Tonghe County", "Wuchang City", "Yanshou County", "Yilan County"]);
dsy.add ("0_10_3", ["Hegang City", "Luobei County", "Suibin County"]);
dsy.add ("0_10_4", ["Bei'an City", "Heihe City", "Nenjiang County", "Sun Wu County", "Wudalianchi City", "Xunke County"]);
dsy.add ("0_10_5", ["Hulin City", "Jidong County", "Jixi City", "Mishan City"]);
dsy.add ("0_10_6", ["Fuyuan County", "Fujin City", "Jiamusi City", "Tangyuan County", "Tongjiang City", "Huachuan County", "Huanan County"] );
dsy.add ("0_10_7", ["Dongning County", "Hailin City", "Linkou County", "Mudanjiang City", "Muling City", "Ning'an City", "Suifenhe City"]);
dsy.add ("0_10_8", ["Boli County", "Qitaihe City"]);
dsy.add ("0_10_9", ["Baiquan", "Fuyu County", "Gannan County", "Kedong County", "Keshan County", "Longjiang County", "Qiqihar City", "Thai Lai County "," Yi'an County "," Nehe City "]);
dsy.add ("0_10_10", ["Baoqing County", "Jixian County", "Raohe County", "Shuangyashan City", "Youyi County"]);
dsy.add ("0_10_11", ["Anda City", "Helen City", "Lanxi County", "Mingshui County", "Qinggang County", "Qing'an County", "Suihua City", "Suiling County "," Wangkui County "," Zhaodong City "]);
dsy.add ("0_10_12", ["Jiayin County", "Tieli City", "Yichun City"]);
dsy.add ("0_11", ["Ezhou", "Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture", "Huanggang", "Huangshi", "Jingmen", "Jingzhou", "Qianjiang", "Shennongjia Forest District", "Shiyan "," Suizhou "," Tianmen "," Wuhan "," Xiantao "," Xianning "," Xiangfan "," Xiaogan "," Yichang "]);
dsy.add ("0_11_0", ["Ezhou"]);
dsy.add ("0_11_1", ["Badong County", "Enshi City", "Hefeng County", "Jianshi County", "Laifeng County", "Lichuan City", "Xianfeng County", "Xuan'en county"]);
dsy.add ("0_11_2", ["Hong'an County", "Huanggang City", "Huangmei County", "Luotian County", "Macheng City", "Tuanfeng County", "Wuxue City", "Yingshan County "," Hunchun County "," Lizhui County "]);
dsy.add ("0_11_3", ["Daye City", "Huangshi City", "Yangxin County"]);
dsy.add ("0_11_4", ["Jingmen City", "Jingshan County", "Shayang County", "Zhongxiang City"]);
dsy.add ("0_11_5", ["Gongan County", "Honghu City", "Jianli County", "Jiangling County", "Jingzhou City", "Shishou City", "Songzi City"]);
dsy.add ("0_11_6", ["Qianjiang City]]);
dsy.add ("0_11_7", ["Shennongjia Forest District"]);
dsy.add ("0_11_8", ["Danjiangkou City", "Fang County", "Shiyan City", "Yuxi County", "Yin County", "Zhushan County", "Zhuxi County"]);
dsy.add ("0_11_9", ["Guangshui City", "Suizhou City"]);
dsy.add ("0_11_10", ["Tianmen City"]);
dsy.add ("0_11_11", ["Wuhan City"]);
dsy.add ("0_11_12", ["Xiantao City"]);
dsy.add ("0_11_13", ["Chibi City", "Chongyang County", "Jiayu County", "Tongcheng County", "Tongshan County", "Xianning City"]);
dsy.add ("0_11_14", ["Baokang County", "Gucheng County", "Laohekou City", "Nanzhang County", "Xiangfan City", "Yicheng City", "Zaoyang City"]) ;
dsy.add ("0_11_15", ["Anlu City", "Dawu County", "Hanchuan City", "Xiaochang County", "Xiaogan City", "Yingcheng", "Yunmeng County"]);
dsy.add ("0_11_16", ["Changyang Tujia Autonomous County", "Dangyang City", "Wufeng Tujia Autonomous County", "Xingshan County", "Yichang City", "Yidu City", "Yuan'an County", "Zhijiang City", "Zigui County"]);
dsy.add ("0_12", ["Changde", "Changsha", "Yuzhou", "Hengyang", "Huaihua", "Loudi", "Shaoyang", "Xiangtan", "Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture", " Yiyang "," Yongzhou "," Yueyang "," Zhangjiajie "," Zhuzhou "]);
dsy.add ("0_12_0", ["Anxiang County", "Changde City", "Hanshou County", "Jinshi City", "Lintong County", "Shimen County", "Taoyuan County", "Sheng County "]);
dsy.add ("0_12_1", ["Changsha City", "Changsha County", "Ningxiang County", "Wangcheng County", "Liuyang City"]);
dsy.add ("0_12_2", ["Anren County", "Shengzhou City", "Guidong County", "Guiyang County", "Jiahe County", "Linwu County", "Rucheng County", "Yi Zhangxian "," Yongxing County "," Zixing City "]);
dsy.add ("0_12_3", ["Changning City", "Hengdong County", "Hengnan County", "Hengshan County", "Hengyang City", "Hengyang County", "Qidong County", "Liyang city"]);
dsy.add ("0_12_4", ["Chenxi County", "Hongjiang City", "Huaihua City", "Huitong County", "Jingzhou Miao and Dong Autonomous County", "Mayang Miao and Autonomous County", "Channel Dong Autonomous County", "Xinhuang Dai Autonomous County", "Zhongfang County", "Qijiang Dong Autonomous County", "Fuling County", "Xupu County"]);
dsy.add ("0_12_5", ["Lengshuijiang City", "Lianyuan City", "Loudi City", "Shuangfeng County", "Xinhua County"]);
dsy.add ("0_12_6", ["Chengbu Miao Autonomous County", "Dongkou County", "Longhui County", "Shaodong County", "Shaoyang City", "Shaoyang County", "Suining County", "Wugang City "," Xining County "," Xin Shao County "]);
dsy.add ("0_12_7", ["Shaoshan City", "Xiangtan City", "Xiangtan County", "Xiangxiang City"]);
dsy.add ("0_12_8", ["Baojing County", "Phoenix County", "Guzhang County", "Huayuan County", "Jishou City", "Longshan County", "Yongshun County", "Xunxi county"]);
dsy.add ("0_12_9", ["Anhua County", "South County", "Taojiang County", "Yiyang City", "Qijiang City"]);
dsy.add ("0_12_10", ["Dao County", "Dong'an County", "Jianghua Yao Autonomous County", "Jiang Yong County", "Lanshan County", "Ning Yuan County", "Qiyang County", "Shuangpai County "," Xintian County "," Yongzhou "]);
dsy.add ("0_12_11", ["Huarong County", "Linxiang City", "Pingjiang County", "Xiangyin County", "Yueyang City", "Yueyang County", "Miluo City"]);
dsy.add ("0_12_12", ["Cili County", "Sangzhi County", "Zhangjiajie City"]);
dsy.add ("0_12_13", ["Chaling County", "Yanling County", "Zhuzhou City", "Zhuzhou County", "Yu County", "Liling City"]);
dsy.add ("0_13", ["Baicheng", "Baishan", "Changchun", "Jilin", "Liaoyuan", "Siping", "Songyuan", "Tonghua", "Yanbian Korean Autonomous Prefecture"]);
dsy.add ("0_13_0", ["White City", "Da'an City", "Tongyu County", "Zhenyu County", "Taonan City"]);
dsy.add ("0_13_1", ["Baishan City", "Changbai Korean Autonomous County", "Fusong County", "Jiangyuan County", "Jingyu County", "Linjiang City"]);
dsy.add ("0_13_2", ["Changchun City", "Dehui City", "Jiutai City", "Nong'an County", "Elm City"]);
dsy.add ("0_13_3", ["Jilin City", "Panshi City", "Shulan City", "Yongji County", "Huadian City", "Luohe City"]);
dsy.add ("0_13_4", ["Dongfeng County", "Dongliao County", "Liaoyuan City"]);
dsy.add ("0_13_5", ["Gongzhuling City", "Lishu County", "Shuangliao City", "Siping City", "Yitong Manchu Autonomous County"]);
dsy.add ("0_13_6", ["Changling County", "Fuyu County", "Qian'an County", "Qianguoerluos Mongolian Autonomous County", "Songyuan City"]);
dsy.add ("0_13_7", ["Huinan County", "Ji'an City", "Liuhe County", "Meihekou City", "Tonghua City", "Tonghua County"]);
dsy.add ("0_13_8", ["Antu County", "Dunhua City", "Helong City", "Longjing City", "Tumens City", "Wangqing County", "Yanji City", "Hunchun City "]);
dsy.add ("0_14", ["Changzhou", "Huai'an", "Lianyungang", "Nanjing", "Nantong", "Suzhou", "Suqian", "Taizhou", "Wuxi", "Xuzhou", " Yancheng "," Yangzhou "," Zhenjiang "]);
dsy.add ("0_14_0", ["Changzhou", "Jintan City", "Liyang City]]);
dsy.add ("0_14_1", ["Hongze County", "Huai'an City", "Jinhu County", "Lianshui County", "Yong County"]);
dsy.add ("0_14_2", ["Donghai County", "Ganyu County", "Guannan County", "Guanyun County", "Lianyungang City"]);
dsy.add ("0_14_3", ["Gaochun County", "Nanjing City", "Xinshui County"]);
dsy.add ("0_14_4", ["Haian County", "Haimen City", "Nantong City", "Qidong City", "Rudong County", "Rugao City", "Tongzhou City"]);
dsy.add ("0_14_5", ["Changshu City", "Kunshan City", "Suzhou City", "Taicang City", "Wujiang City", "Zhangjiagang City"]);
dsy.add ("0_14_6", ["Suqian City", "Suyu County", "Liyang County", "Sihong County", "Siyang County"]);
dsy.add ("0_14_7", ["Jiangyan City", "Jingjiang City", "Taixing City", "Taizhou City", "Xinghua City"]);
dsy.add ("0_14_8", ["Jiangyin City", "Wuxi City", "Yixing City"]);
dsy.add ("0_14_9", ["Feng County", "Pei County", "Tongshan County", "Xinyi City", "Xuzhou City", "Shengzhou City", "Suning County"]);
dsy.add ("0_14_10", ["Binhai County", "Dafeng City", "Dongtai City", "Funing County", "Jianhu County", "Sheyang County", "Xiangshui County", "Yancheng City "," Yandu County "]);
dsy.add ("0_14_11", ["Baoying County", "Gaoyou City", "Jiangdu City", "Yangzhou City", "Yizheng City"]);
dsy.add ("0_14_12", ["Danyang City", "Jurong City", "Yangzhong City", "Zhenjiang City"]);
dsy.add ("0_15", ["Fuzhou", "Ganzhou", "Ji'an", "Jingdezhen", "Jiujiang", "Nanchang", "Pingxiang", "Shangrao", "Xinyu", "Yichun", " Yingtan "]);
dsy.add ("0_15_0", ["Chongren County", "Dongxiang County", "Fuzhou City", "Guangchang County", "Jinxi County", "Lean County", "Lichuan County", "Nancheng County" , "Nanfeng County", "Yihuang County", "Zixi County"]);
dsy.add ("0_15_1", ["Anyuan County", "Chongyi County", "Dayu County", "Dingnan County", "Gan County", "Ganzhou City", "Huichang County", "Longnan County "," Nankang City "," Ningdu County "," Junnan County "," Ruijin City "," Shangyou County "," Shicheng County "," Xinfeng County "," Xingguo County "," Xunwu County "," Yudu County "]);
dsy.add ("0_15_2", ["Anfu County", "Ji'an City", "Ji'an County", "Jishui County", "Jinggangshan City", "Suichuan County", "Taihe County", "Wan'an County" , "Xiajiang County", "Xingan County", "Yongfeng County", "Yongxin County"]);
dsy.add ("0_15_3", ["Fuliang County", "Jingdezhen City", "Leping City"]);
dsy.add ("0_15_4", ["De'an County", "Duchang County", "Hukou County", "Jiujiang City", "Jiujiang County", "Pengze County", "Ruichang City", "Wu Ning County "," Xingzi County "," Xiushui County "," Yongxiu County "]);
dsy.add ("0_15_5", ["Anyi County", "Jinxian County", "Nanchang City", "Nanchang County", "New County"]);
dsy.add ("0_15_6", ["Lianhua County", "Luxi County", "Pingxiang City", "Shangli County"]);
dsy.add ("0_15_7", ["Boyang County", "Dexing City", "Guangfeng County", "Hengfeng County", "Lead Mountain County", "Shangrao City", "Shangrao County", "Wannian County "," Yugan County "," Yushan County "," Liyang County "," Wuyuan County "]);
dsy.add ("0_15_8", ["Fenyi County", "Xinyu City"]);
dsy.add ("0_15_9", ["Fengcheng", "Fengxin County", "Gaoan City", "Jing'an County", "Shanggao County", "Tonggu County", "Wanzai County", "Yichun City "," Yifeng County "," Zhangshu City "]);
dsy.add ("0_15_10", ["Guixi City", "Yingtan City", "Yujiang County"]);
dsy.add ("0_16", ["Anshan", "Benxi", "Chaoyang", "Dalian", "Dandong", "Fushun", "Fuxin", "Huludao", "Jinzhou", "Liaoyang", "Panjin", "Shenyang", "Tieling", "Yingkou"]);
dsy.add ("0_16_0", ["Anshan City", "Haicheng City", "Taian County", "Xiaoyan Manchu Autonomous County"]);
dsy.add ("0_16_1", ["Benxi Manchu Autonomous County", "Benxi City", "Huren Manchu Autonomous County"]);
dsy.add ("0_16_2", ["Beipiao City", "Chaoyang City", "Chaoyang County", "Jianping County", "Karaqin Left-wing Mongolian Autonomous County", "Lingyuan City"]);
dsy.add ("0_16_3", ["Changhai County", "Dalian City", "Pulland City", "Wafangdian City", "Zhuanghe City"]);
dsy.add ("0_16_4", ["Dandong City", "Donggang City", "Fengcheng City", "Kuandian Manchu Autonomous County"]);
dsy.add ("0_16_5", ["Fushun City", "Fushun County", "Qingyuan Manchu Autonomous County", "Xinbin Manchu Autonomous County"]);
dsy.add ("0_16_6", ["Fuxin Mongolia Autonomous County", "Fuxin City", "Zhangwu County"]);
dsy.add ("0_16_7", ["Huludao City", "Jianchang County", "Suizhong County", "Xingcheng"]);
dsy.add ("0_16_8", ["Beining City", "Heishan County", "Jinzhou City", "Linghai City", "Yi County"]);
dsy.add ("0_16_9", ["Beacon City", "Liaoyang City", "Liaoyang County"]);
dsy.add ("0_16_10", ["Dawa County", "Panjin City", "Panshan County"]);
dsy.add ("0_16_11", ["Faku County", "Kangping County", "Liaozhong County", "Shenyang City", "Xinmin City"]);
dsy.add ("0_16_12", ["Changtu County", "Diaobingshan City", "Kaiyuan City", "Tieling City", "Tieling County", "Xifeng County"]);
dsy.add ("0_16_13", ["Dashiqiao City", "Gaizhou City", "Yingkou City"]);
dsy.add ("0_17", ["Alxa League", "Bayannaoer League", "Baotou", "Chifeng", "Ordos", "Hohhot", "Hulunbeier", "Tongliao", "Wuhai" , "Ulanqab League", "Xilinguole League", "Xing'an League"]);
dsy.add ("0_17_0", ["Alxa Right Banner", "Alxa Left Banner", "Ejin Banner"]);
dsy.add ("0_17_1", ["Hangjin Houqi", "Linhe City", "Urat Back Banner", "Urat Front Banner", "Urat Middle Banner", "Wuyuan County", "Qingkou County" ]);
dsy.add ("0_17_2", ["Baotou City", "Darhan Maoming'an United Banner", "Guyang County", "Tumoteyou Banner"]);
dsy.add ("0_17_3", ["Aru Khorqin Banner", "Aohan Banner", "Bahrain Right Banner", "Bahrain Left Banner", "Chifeng City", "Karaqin Banner", "Kashk "Tengqi", "Linxi County", "Ningcheng County", "Wengniute Banner"]);
dsy.add ("0_17_4", ["Dalate Banner", "Ordos City", "Etoker Banner", "Etoker Banner", "Hangjin Banner", "Wushen Banner", "Yijin Hollow Banner "," Junger Banner "]);
dsy.add ("0_17_5", ["Helinger County", "Hohhot City", "Qingshuihe County", "Tumote Zuoqi", "Toketo County", "Wuchuan County"]);
dsy.add ("0_17_6", ["Arong Banner", "Chenbal Tiger Banner", "Erguna City", "Oroqen Autonomous Banner", "Ewenki Autonomous Banner", "Genhe City", "Hulunbeier City "," Manzhouli City "," Morida Wadaer Autonomous Banner "," Xinbal Tiger Right Banner "," Xinbal Tiger Left Banner "," Yakeshi City "," Zhalantun City "]);
dsy.add ("0_17_7", ["Huolinguole City", "Kailu County", "Korqin Left-wing Rear Banner", "Korqin Left-wing Central Banner", "Cullen Banner", "Nyeman Banner", "Tongliao City "," Zarut Banner "]);
dsy.add ("0_17_8", ["Wuhai City"]);
dsy.add ("0_17_9", ["Chahar Right-wing Rear Banner", "Chahal Right-wing Front Banner", "Chahal Right-wing Central Banner", "Fengzhen City", "Huade County", "Set Ningshi "," Liangcheng County "," Shangdu County "," Siziwangqi "," Xinghe County "," Zhaozi County "]);
dsy.add ("0_17_10", ["Abaga Banner", "Dongwuzhumuqin Banner", "Dolun County", "Erenhot City", "Sunite Right Banner", "Sunite Left Banner "," Taipusi Banner "," Xiwu Zhumuqin Banner "," Xilinhot City "," Set Yellow Flag "," Zheng Lan Flag "," Zheng White Flag "]);
dsy.add ("0_17_11", ["Aershan City", "Korqin Right Wing Front Banner", "Korqin Right Wing Central Banner", "Tuquan County", "Ulanhot City", "Zhaut Banner"]);
dsy.add ("0_18", ["Guyuan", "Shizui Mountain", "Wu Zhong", "Yinchuan"]);
dsy.add ("0_18_0", ["Guyuan City", "Haiyuan County", "Longde County", "Pengyang County", "Xiji County", "Wuyuan County"]);
dsy.add ("0_18_1", ["Hui Nong County", "Pingluo County", "Shizuishan City", "Taole County"]);
dsy.add ("0_18_2", ["Qingtongxia City", "Tongxin County", "Wuzhong City", "Yanchi County", "Zhongning County", "Zhongwei County"]);
dsy.add ("0_18_3", ["Helan County", "Lingwu City", "Yinchuan City", "Yongning County"]);
dsy.add ("0_19", ["Guoluo Tibetan Autonomous Prefecture", "Haibei Tibetan Autonomous Prefecture", "Haidong", "Hainan Tibetan Autonomous Prefecture", "Haixi Mongolian Tibetan Autonomous Prefecture", "Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture", " Xining "," Yushu Tibetan Autonomous Prefecture "]);
dsy.add ("0_19_0", ["Banma County", "Dari County", "Gande County", "Juji County", "Madu County", "Maqin County"]);
dsy.add ("0_19_1", ["Gangcha County", "Haiyan County", "Menyuan Hui Autonomous County", "Qilian County"]);
dsy.add ("0_19_2", ["Huzhu Tu Autonomous County", "Hualong Hui Autonomous County", "Ledu County", "Minhe Hui Tu Autonomous County", "Ping'an County", "Xunhua Salar Autonomous County"]) ;
dsy.add ("0_19_3", ["Gonghe County", "Guide County", "Guinan County", "Tongde County", "Xinghai County"]);
dsy.add ("0_19_4", ["Delingha City", "Dulan County", "Geermu City", "Tianjun County", "Wulan County"]);
dsy.add ("0_19_5", ["Henan Mongolia Autonomous County", "Jianzha County", "Tongren County", "Zeku County"]);
dsy.add ("0_19_6", ["Datong Hui and Tu Autonomous County", "Xining City", "Wuyuan County", "Langzhong County"]);
dsy.add ("0_19_7", ["Saiduo County", "Nangqian County", "Qumalai County", "Yushu County", "Zhadu County", "Ziduo County"]);
dsy.add ("0_20", ["Binzhou", "Dezhou", "Dongying", "Heze", "Jinan", "Jining", "Laiwu", "Liaocheng", "Linyi", "Qingdao", " "Rizhao", "Taian", "Weihai", "Weifang", "Yantai", "Zaozhuang", "Zibo"]);
dsy.add ("0_20_0", ["Binzhou", "Boxing County", "Huimin County", "Wuyi County", "Yangxin County", "Zhanhua County", "Zouping County"]) ;
dsy.add ("0_20_1", ["Dezhou City", "Leling City", "Linyi County", "Ling County", "Ningjin County", "Pingyuan County", "Qihe County", "Qing Yunxian "," Wucheng County "," Xiajin County "," Yucheng "]);
dsy.add ("0_20_2", ["Dongying City", "Guangrao County", "Kenli County", "Lijin County"]);
dsy.add ("0_20_3", ["Cao County", "Chengwu County", "Single County", "Dingtao County", "Dongming County", "Heze City", "Juye County", "Yancheng County "," Tancheng County "]);
dsy.add ("0_20_4", ["Jinan City", "Jiyang County", "Pingyin County", "Shanghe County", "Zhangqiu City"]);
dsy.add ("0_20_5", ["Jining City", "Jiaxiang County", "Jinxiang County", "Liangshan County", "Qufu City", "Weishan County", "Yutai County", "Zoucheng City "," Shengzhou City "," Wenshang County "," Sishui County "]);
dsy.add ("0_20_6", ["Laiwu"]);
dsy.add ("0_20_7", ["Dong'a County", "Gaotang County", "Guan County", "Liaocheng", "Linqing City", "Yangu County", "Luanping County", " She County "]);
dsy.add ("0_20_8", ["Cangshan County", "Fei County", "Linyi City", "Lintong County", "Mengyin County", "Pingyi County", "Yinan County", "Yi Shui County "," Zhancheng County "," Junan County "]);
dsy.add ("0_20_9", ["Jimo City", "Jiaonan City", "Jiaozhou City", "Laixi City", "Pingdu City", "Qingdao City"]);
dsy.add ("0_20_10", ["Rizhao City", "Wulian County", "Xi County"]);
dsy.add ("0_20_11", ["Dongping County", "Feicheng", "Ningyang County", "Taian City", "Xintai City"]);
dsy.add ("0_20_12", ["Rongcheng City", "Rushan City", "Weihai City", "Wendeng City"]);
dsy.add ("0_20_13", ["Anqiu", "Changle County", "Changyi City", "Gaomi City", "Lintong County", "Qingzhou City", "Shouguang City", "Weifang City" , "Zhu Cheng"]);
dsy.add ("0_20_14", ["Changdao County", "Haiyang City", "Laiyang City", "Laizhou City", "Longkou City", "Penglai City", "Qixia City", "Yantai City", "Zhaoyuan City"]);
dsy.add ("0_20_15", ["Zaozhuang City", "Tengzhou City"]);
dsy.add ("0_20_16", ["Gaoqing County", "Huantai County", "Yiyuan County", "Zibo City"]);
dsy.add ("0_21", ["Changzhi", "Datong", "Jincheng", "Jinzhong", "Linfen", "Luliang", "Shuozhou", "Taiyuan", "Xinzhou", "Yangquan" , "Yuncheng"]);
dsy.add ("0_21_0", ["Changzhi City", "Changzhi County", "Changzi County", "Huguan County", "Licheng County", "Lucheng City", "Pingshun County", "Qin County" , "Qinyuan County", "Tunliu County", "Wuxiang County", "Xiangyuan County"]);
dsy.add ("0_21_1", ["Datong City", "Datong County", "Guangling County", "Hunyuan County", "Lingqiu County", "Tianzhen County", "Yangao County", " Zuoyun County "]);
dsy.add ("0_21_2", ["Gaoping City", "Jincheng City", "Lingchuan County", "Qinshui County", "Yangcheng County", "Zezhou County"]);
dsy.add ("0_21_3", ["Heshun County", "Jiesiu City", "Jinzhong City", "Lingshi County", "Pingyao County", "Qi County", "Shouyang County", "Taigu County "," Xiyang County "," Yushe County "," Zuoquan County "]);
dsy.add ("0_21_4", ["Anze County", "Daning County", "Fenxi County", "Fushan County", "Gu County", "Hongdong County", "Houma City", "Huo "City", "Ji County", "Linfen City", "Pu County", "Quwo County", "Xiangfen County", "Xiangning County", "Yicheng County", "Yonghe County", "Xi County "]);
dsy.add ("0_21_5", ["Fangshan County", "Fenyang City", "Jiaocheng County", "Jiaokou County", "Lishi City", "Lin County", "Liulin County", " Shilou County "," Wenshui County "," Xiaoyi City "," Xing County "," Zhongyang County "," Lan County "]);
dsy.add ("0_21_6", ["Huairen County", "Shanyin County", "Shuozhou", "Ying County", "Youyu County"]);
dsy.add ("0_21_7", ["Gujiao City", "Loufan County", "Qingxu County", "Taiyuan City", "Yangqu County"]);
dsy.add ("0_21_8", ["Baode County", "Dai County", "Dingxiang County", "Fanjing County", "Hequ County", "Jingle County", "Ningwu County", " "Pianguan County", "Shenchi County", "Wutai County", "Wuzhai County", "Xinzhou City", "Yuanping City", "Qilan County"]);
dsy.add ("0_21_9", ["Pingding County", "Yangquan City", "Yu County"]);
dsy.add ("0_21_10", ["Hejin City", "Linqu County", "Pinglu County", "Wanrong County", "Wenxi County", "Xia County", "Xinjing County", "Yong Jeshi "," Yuanqu County "," Yuncheng "," Ruicheng County "," Yi County "," Dangshan County "]);

//->
</script>
<script language=javascript>
<!-


function setup ()
{
 for (i=0;i<s.length-1;i ++)
 document.getelementbyid (s [i]). onchange=new function ("change (" + (i + 1) + ")");
 change (0);
}
//->
</script>
</head>
<body bgcolor="#e0e0e0" onload="setup ()">

<form name="frm"></form>
</body>
</html>
  • Previous A complete example of the provincial, city, and county three-level linkage menu effect implemented by jQuery
  • Next Simple understanding of the use of break and continue statements in Swift language