Home>

There is a site where rectangles are located.

You need to find out their color and output to the console as RGB .

Example site:

An example of what should appear in the console (design does not matter):

What are the exact inputs?

andreymal2021-09-25 23:58:23
 • Answer # 1

  Since I like doing everything in PyQt5, I'll demonstrate to you how would i do it.

  If you haven't installed PyQt5 yet, I highly recommend it.

  PyQt is an implementation of the Qt framework for the Python language.

  pip install PyQt5
  pip install pyqt5-tools
  

  Now runpython main.py, click on the eyedropper and move across the screen, to the console we get the result.


  main.py

  from PyQt5.QtCore import QByteArray, Qt, QRectF, QLineF, pyqtSignal, QTimer
  from PyQt5.QtGui import (QFontDatabase, QFont, QPainter,
               QPainterPath, QColor, QPen)
  from PyQt5.QtWidgets import (QPushButton, QApplication, QWidget,
                 QDialog, QVBoxLayout)
  FONT= b'AAEAAAALAIAAAwAwR1NVQrD + s + 0AAAE4AAAAQk9TLzI9eEj0AAABfAAAAFZjbWFw6Cq4sAAAAdwAAAFwZ2x5ZhP0dwUAAANUAAAA8GhlYWQU7DSZAAAA4AAAADZoaGVhB94DgwAAALwAAAAkaG10eAgAAAAAAAHUAAAACGxvY2EAeAAAAAADTAAAAAZtYXhwAQ8AWAAAARgAAAAgbmFtZT5U /n0AAAREAAACbXBvc3Ta6Gh9AAAGtAAAADAAAQAAA4D /gABcBAAAAAAABAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAQAAAAEAAAn6lORfDzz1AAsEAAAAAADY5nhOAAAAANjmeE4AAP /ABAADQAAAAAgAAgAAAAAAAAABAAAAAgBMAAMAAAAAAAIAAAAKAAoAAAD /AAAAAAAAAAEAAAAKAB4ALAABREZMVAAIAAQAAAAAAAAAAQAAAAFsaWdhAAgAAAABAAAAAQAEAAQAAAABAAgAAQAGAAAAAQAAAAAAAQQAAZAABQAIAokCzAAAAI8CiQLMAAAB6wAyAQgAAAIABQMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUGZFZABA5wLnAgOA /4AAXAOAAIAAAAABAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAFAAAAAwAAACwAAAAEAAABVAABAAAAAABOAAMAAQAAACwAAwAKAAABVAAEACIAAAAEAAQAAQAA5wL //wAA5wL //wAAAAEABAAAAAEAAAEGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAABwAAAAAAAAAAQAA5wIAAOcCAAAAAQAAAAAAeAAAAAMAAP /AA8EDQAApAEIASwAAAS4BIgYPAScmDgEfAQEOARcHBhQWMzEyPwEWNjcBFx4BPgE1NC8BNzY0AQ4BJyYPAgYjLgE /BTQnJjY3ARc3Byc3NjIXFhQDixlCSEEakjwOIwoNW /7DFxQFMhcvISAYMSE + GAE9WwcTEwoJPZI1 /YIOJBMSDwM /BQUKBwc /AwMCAQIGCg0BPWTfkqKTIl0iIgMLGhsbGpI9DAkkDVz + xBg9ITIYQS8XMgUTGAE9XAcDBxALDQo8kjiP /YkNCgUHCwM /BAERBz8EBQUGCAcTJQ4BPGShkqKSISEjWwAAAAAAEgDeAAEAAAAAAAAAFQAAAAEAAAAAAAEACAAVAAEAAAAAAAIABwAdAAEAAAAAAAMACAAkAAEAAAAAAAQACAAsAAEAAAAAAAUACwA0AAEAAAAAAAYACAA /AAEAAAAAAAoAKwBHAAEAAAAAAAsAEwByAAMAAQQJAAAAKgCFAAMAAQQJAAEAEACvAAMAAQQJAAIADgC /AAMAAQQJAAMAEADNAAMAAQQJAAQAEADdAAMAAQQJAAUAFgDtAAMAAQQJAAYAEAEDAAMAAQQJAAoAVgETAAMAAQQJAAsAJgFpCkNyZWF0ZWQgYnkgaWNvbmZvbnQKaWNvbmZvbnRSZWd1bGFyaWNvbmZvbnRpY29uZm9udFZlcnNpb24gMS4waWNvbmZvbnRHZW5lcmF0ZWQgYnkgc3ZnMnR0ZiBmcm9tIEZvbnRlbGxvIHByb2plY3QuaHR0cDovL2ZvbnRlbGxvLmNvbQAKAEMAcgBlAGEAdABlAGQAIABiAHkAIABpAGMAbwBuAGYAbwBuAHQACgBpAGM AbwBuAGYAbwBuAHQAUgBlAGcAdQBsAGEAcgBpAGMAbwBuAGYAbwBuAHQAaQBjAG8AbgBmAG8AbgB0AFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4AMABpAGMAbwBuAGYAbwBuAHQARwBlAG4AZQByAGEAdABlAGQAIABiAHkAIABzAHYAZwAyAHQAdABmACAAZgByAG8AbQAgAEYAbwBuAHQAZQBsAGwAbwAgAHAAcgBvAGoAZQBjAHQALgBoAHQAdABwADoALwAvAGYAbwBuAHQAZQBsAGwAbwAuAGMAbwBtAAAAAAIAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgECAQMABnhpZ3VhbgAA '
  class ScaleWindow (QWidget):
    # Enlarged viewport
    def __init __ (self, * args, ** kwargs):
      super (ScaleWindow, self) .__ init __ (* args, ** kwargs)
      self.setWindowFlags (Qt.Tool |
                Qt.FramelessWindowHint |
                Qt.WindowStaysOnTopHint)
      self.setAttribute (Qt.WA_TranslucentBackground, True)
      self.resize (1, 1)
      self.move (1, 1)
      self._image= None
    def updateImage (self, pos, image):
      self._image= image
      self.resize (image.size ())
      self.move (pos.x () + 10, pos.y () + 10)
      self.show ()
      self.update ()
    def paintEvent (self, event):
      super (ScaleWindow, self) .paintEvent (event)
      if self._image:
        painter= QPainter (self)
        painter.setRenderHint (QPainter.Antialiasing, True)path= QPainterPath () radius= min (self.width (), self.height ()) /2
        path.addRoundedRect (QRectF (self.rect ()), radius, radius)
        painter.setClipPath (path)
        # image
        painter.drawImage (self.rect (), self._image)
        # Medium blue crosshair
        painter.setPen (QPen (QColor (0, 174, 255), 3))
        hw= self.width () /2
        hh= self.height () /2
        painter.drawLines (
          QLineF (hw, 0, hw, self.height ()),
          QLineF (0, hh, self.width (), hh)
        )
        # frame
        painter.setPen (QPen (Qt.white, 3))
        painter.drawRoundedRect (self.rect (), radius, radius)
  class CColorStraw (QPushButton):
    colorChanged= pyqtSignal (QColor)
    def __init __ (self, parent):
      super (CColorStraw, self) .__ init __ (parent)
      # Uploading fonts to the font library
      QFontDatabase.addApplicationFontFromData (QByteArray.fromBase64 (FONT))
      font= self.font () or QFont ()
      font.setFamily ('iconfont')
      self.setFont (font)
      self.setText ('')
      self.setToolTip ('Draw screen color')
      self._scaleWindow= ScaleWindow ()
      # Don't forget to show it first and then hide it.
      self._scaleWindow.show ()
      self._scaleWindow.hide ()
    def closeEvent (self, event):
      self._scaleWindow.close ()
      super (CColorStraw, self) .closeEvent (event)
    def mousePressEvent (self, event):
      super (CColorStraw, self) .mousePressEvent (event)
      # Set mouse style to cross
      self.setCursor (Qt.CrossCursor)
    def mouseReleaseEvent (self, event):
      super (CColorStraw, self) .mouseReleaseEvent (event)
      # Set mouse style to normal
      self.setCursor (Qt.ArrowCursor)
      self._scaleWindow.hide ()
    def mouseMoveEvent (self, event):
      super (CColorStraw, self) .mouseMoveEvent (event)
      # Get mouse position on screen
      pos= event.globalPos ()
      # Take part of the enlarged image
      image= QApplication.primaryScreen (). grabWindow (
        int (QApplication.desktop (). winId ()),
        pos.x () -6, pos.y () -6, 13, 13) .toImage ()
      color= image.pixelColor (6, 6)
      print (f'RGB color ->
   ({color.red ()},
   {color.green ()},
   {color.blue ()}) ')
      if color.isValid ():
        self.colorChanged.emit (color)
      self._scaleWindow.updateImage (pos, image.scaled (130, 130))
  if __name__== '__main__':
    import sys
    import cgitb
    sys.excepthook= cgitb.enable (1, None, 5, '')
    app= QApplication (sys.argv)
    w= QDialog ()
    layout= QVBoxLayout (w)
    view= CColorStraw (w)
    view.colorChanged.connect (lambda c: print (c.name ()))
    layout.addWidget (view)
    w.exec_ ()
    QTimer.singleShot (200, app.quit)
    sys.exit (app.exec_ ())
  
 • Answer # 2

  Since I like doing everything in PyQt5, I'll demonstrate to you how would i do it.

  If you haven't installed PyQt5 yet, I highly recommend it.

  PyQt is an implementation of the Qt framework for the Python language.

  pip install PyQt5
  pip install pyqt5-tools
  

  Now runpython main.py, click on the eyedropper and move across the screen, to the console we get the result.


  main.py

  from PyQt5.QtCore import QByteArray, Qt, QRectF, QLineF, pyqtSignal, QTimer
  from PyQt5.QtGui import (QFontDatabase, QFont, QPainter,
               QPainterPath, QColor, QPen)
  from PyQt5.QtWidgets import (QPushButton, QApplication, QWidget,
                 QDialog, QVBoxLayout)
  FONT= b'AAEAAAALAIAAAwAwR1NVQrD + s + 0AAAE4AAAAQk9TLzI9eEj0AAABfAAAAFZjbWFw6Cq4sAAAAdwAAAFwZ2x5ZhP0dwUAAANUAAAA8GhlYWQU7DSZAAAA4AAAADZoaGVhB94DgwAAALwAAAAkaG10eAgAAAAAAAHUAAAACGxvY2EAeAAAAAADTAAAAAZtYXhwAQ8AWAAAARgAAAAgbmFtZT5U /n0AAAREAAACbXBvc3Ta6Gh9AAAGtAAAADAAAQAAA4D /gABcBAAAAAAABAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAQAAAAEAAAn6lORfDzz1AAsEAAAAAADY5nhOAAAAANjmeE4AAP /ABAADQAAAAAgAAgAAAAAAAAABAAAAAgBMAAMAAAAAAAIAAAAKAAoAAAD /AAAAAAAAAAEAAAAKAB4ALAABREZMVAAIAAQAAAAAAAAAAQAAAAFsaWdhAAgAAAABAAAAAQAEAAQAAAABAAgAAQAGAAAAAQAAAAAAAQQAAZAABQAIAokCzAAAAI8CiQLMAAAB6wAyAQgAAAIABQMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUGZFZABA5wLnAgOA /4AAXAOAAIAAAAABAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAFAAAAAwAAACwAAAAEAAABVAABAAAAAABOAAMAAQAAACwAAwAKAAABVAAEACIAAAAEAAQAAQAA5wL //wAA5wL //wAAAAEABAAAAAEAAAEGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAABwAAAAAAAAAAQAA5wIAAOcCAAAAAQAAAAAAeAAAAAMAAP /AA8EDQAApAEIASwAAAS4BIgYPAScmDgEfAQEOARcHBhQWMzEyPwEWNjcBFx4BPgE1NC8BNzY0AQ4BJyYPAgYjLgE /BTQnJjY3ARc3Byc3NjIXFhQDixlCSEEakjwOIwoNW /7DFxQFMhcvISAYMSE + GAE9WwcTEwoJPZI1 /YIOJBMSDwM /BQUKBwc /AwMCAQIGCg0BPWTfkqKTIl0iIgMLGhsbGpI9DAkkDVz + xBg9ITIYQS8XMgUTGAE9XAcDBxALDQo8kjiP /YkNCgUHCwM /BAERBz8EBQUGCAcTJQ4BPGShkqKSISEjWwAAAAAAEgDeAAEAAAAAAAAAFQAAAAEAAAAAAAEACAAVAAEAAAAAAAIABwAdAAEAAAAAAAMACAAkAAEAAAAAAAQACAAsAAEAAAAAAAUACwA0AAEAAAAAAAYACAA /AAEAAAAAAAoAKwBHAAEAAAAAAAsAEwByAAMAAQQJAAAAKgCFAAMAAQQJAAEAEACvAAMAAQQJAAIADgC /AAMAAQQJAAMAEADNAAMAAQQJAAQAEADdAAMAAQQJAAUAFgDtAAMAAQQJAAYAEAEDAAMAAQQJAAoAVgETAAMAAQQJAAsAJgFpCkNyZWF0ZWQgYnkgaWNvbmZvbnQKaWNvbmZvbnRSZWd1bGFyaWNvbmZvbnRpY29uZm9udFZlcnNpb24gMS4waWNvbmZvbnRHZW5lcmF0ZWQgYnkgc3ZnMnR0ZiBmcm9tIEZvbnRlbGxvIHByb2plY3QuaHR0cDovL2ZvbnRlbGxvLmNvbQAKAEMAcgBlAGEAdABlAGQAIABiAHkAIABpAGMAbwBuAGYAbwBuAHQACgBpAGM AbwBuAGYAbwBuAHQAUgBlAGcAdQBsAGEAcgBpAGMAbwBuAGYAbwBuAHQAaQBjAG8AbgBmAG8AbgB0AFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4AMABpAGMAbwBuAGYAbwBuAHQARwBlAG4AZQByAGEAdABlAGQAIABiAHkAIABzAHYAZwAyAHQAdABmACAAZgByAG8AbQAgAEYAbwBuAHQAZQBsAGwAbwAgAHAAcgBvAGoAZQBjAHQALgBoAHQAdABwADoALwAvAGYAbwBuAHQAZQBsAGwAbwAuAGMAbwBtAAAAAAIAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgECAQMABnhpZ3VhbgAA '
  class ScaleWindow (QWidget):
    # Enlarged viewport
    def __init __ (self, * args, ** kwargs):
      super (ScaleWindow, self) .__ init __ (* args, ** kwargs)
      self.setWindowFlags (Qt.Tool |
                Qt.FramelessWindowHint |
                Qt.WindowStaysOnTopHint)
      self.setAttribute (Qt.WA_TranslucentBackground, True)
      self.resize (1, 1)
      self.move (1, 1)
      self._image= None
    def updateImage (self, pos, image):
      self._image= image
      self.resize (image.size ())
      self.move (pos.x () + 10, pos.y () + 10)
      self.show ()
      self.update ()
    def paintEvent (self, event):
      super (ScaleWindow, self) .paintEvent (event)
      if self._image:
        painter= QPainter (self)
        painter.setRenderHint (QPainter.Antialiasing, True)path= QPainterPath () radius= min (self.width (), self.height ()) /2
        path.addRoundedRect (QRectF (self.rect ()), radius, radius)
        painter.setClipPath (path)
        # image
        painter.drawImage (self.rect (), self._image)
        # Medium blue crosshair
        painter.setPen (QPen (QColor (0, 174, 255), 3))
        hw= self.width () /2
        hh= self.height () /2
        painter.drawLines (
          QLineF (hw, 0, hw, self.height ()),
          QLineF (0, hh, self.width (), hh)
        )
        # frame
        painter.setPen (QPen (Qt.white, 3))
        painter.drawRoundedRect (self.rect (), radius, radius)
  class CColorStraw (QPushButton):
    colorChanged= pyqtSignal (QColor)
    def __init __ (self, parent):
      super (CColorStraw, self) .__ init __ (parent)
      # Uploading fonts to the font library
      QFontDatabase.addApplicationFontFromData (QByteArray.fromBase64 (FONT))
      font= self.font () or QFont ()
      font.setFamily ('iconfont')
      self.setFont (font)
      self.setText ('')
      self.setToolTip ('Draw screen color')
      self._scaleWindow= ScaleWindow ()
      # Don't forget to show it first and then hide it.
      self._scaleWindow.show ()
      self._scaleWindow.hide ()
    def closeEvent (self, event):
      self._scaleWindow.close ()
      super (CColorStraw, self) .closeEvent (event)
    def mousePressEvent (self, event):
      super (CColorStraw, self) .mousePressEvent (event)
      # Set mouse style to cross
      self.setCursor (Qt.CrossCursor)
    def mouseReleaseEvent (self, event):
      super (CColorStraw, self) .mouseReleaseEvent (event)
      # Set mouse style to normal
      self.setCursor (Qt.ArrowCursor)
      self._scaleWindow.hide ()
    def mouseMoveEvent (self, event):
      super (CColorStraw, self) .mouseMoveEvent (event)
      # Get mouse position on screen
      pos= event.globalPos ()
      # Take part of the enlarged image
      image= QApplication.primaryScreen (). grabWindow (
        int (QApplication.desktop (). winId ()),
        pos.x () -6, pos.y () -6, 13, 13) .toImage ()
      color= image.pixelColor (6, 6)
      print (f'RGB color ->
   ({color.red ()},
   {color.green ()},
   {color.blue ()}) ')
      if color.isValid ():
        self.colorChanged.emit (color)
      self._scaleWindow.updateImage (pos, image.scaled (130, 130))
  if __name__== '__main__':
    import sys
    import cgitb
    sys.excepthook= cgitb.enable (1, None, 5, '')
    app= QApplication (sys.argv)
    w= QDialog ()
    layout= QVBoxLayout (w)
    view= CColorStraw (w)
    view.colorChanged.connect (lambda c: print (c.name ()))
    layout.addWidget (view)
    w.exec_ ()
    QTimer.singleShot (200, app.quit)
    sys.exit (app.exec_ ())